Jacek-Potulski

Jacek Potulski


doktor nauk prawnych, adwokat


Specjalizacja:
Prawo karne i prawo karne gospodarcze, prawo medyczne


Znajomość jęz. obcych:
angielski, rosyjski


Informacje dodatkowe:
Specjalista prawa karnego, od lat pełni funkcję obrońcy lub pełnomocnika w sprawach karnych, karno-gospodarczych i karno-skarbowych. Prowadził szereg skomplikowanych spraw karnych, w tym dotyczących obrotu giełdowego. Znajomość prawa medycznego pozwala na reprezentowanie osób wykonujących zawody medyczne w sprawach karnych i dyscyplinarnych. Specjalista z zakresu karnoprawnej ochrony wolności słowa w tym wolności sztuki.
Od 2003 r. pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu prawa karnego. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów UG.
Współautor Systemu Informacji Prawnej Lex.
Od 2012 r. członek Komisji ds. Zdarzeń Medycznych przy Wojewodzie Pomorskim.

Od 2013 r. członek Rady Adwokackiej Pomorskiej Izby Adwokackiej.

 


Zainteresowania:
Literatura kryminalna, turystyka piesza.


jpotulski[at]kopoczynski.pl