Jaroslaw-Warylewski

Jarosław Warylewski


prof. dr hab., adwokat

Specjalizacja:
Prawo karne i prawo karne skarbowe


Znajomość języków obcych:
angielski, rosyjski.


Informacje dodatkowe:
Profesor zwyczajny nauk prawnych. Specjalista prawa karnego, od lat pełni funkcję obrońcy lub pełnomocnika w sprawach karnych. Prowadził lub nadzorował szereg skomplikowanych spraw karnych. Jest uznanym znawcą problematyki przestępczości seksualnej.

Od 1988 r. pracownik naukowo–dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego. Prezes Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Redaktor Naczelny Gdańskich Studiów Prawniczych - Przegląd Orzecznictwa. Autor ponad stu prac naukowych z zakresu prawa karnego.

Od 2002 r. prodziekan a w latach 2004-2012 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 2008-2009 członek Komisji Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów

Współautor Systemu Informacji Prawnej Lex i Systemu Prawa Karnego C.H. Beck.


Zainteresowania:
Literatura, krajoznawstwo.