Karolina Bembennek

Karolina Bembennek

 

aplikant radcowski 


Specjalizacja: 
prawo i postępowanie cywilne, zamówienia publiczne, prawo ochrony środowiska, obsługa prawna wierzytelności, etyka prawnicza


Znajomość języków obcych:
angielski


Informacje dodatkowe:
Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


W styczniu 2018 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Zajmuje się głównie sprawami z dziedziny szeroko pojętego prawa cywilnego, egzekucją należności pieniężnych czy bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań są zagadnienia z zakresu etyki prawniczej, czego wyrazem był wybór tematu pracy magisterskiej: „Etyczne problemy prawa ochrony środowiska”, której opiekunem naukowym był prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.


Zainteresowania:
Pływanie, kolarstwo, fotografia, filozofia, grafika użytkowa


kbembennek[at]kopoczynski.pl