Wojciech Sobejko

WojciechSobejko

Wojciech Sobejko


aplikant radcowski


Specjalizacja:
prawo i postępowanie cywilne, nieruchomości i inwestycje, obsługa prawna wierzytelności, prawo podatkowe.


Znajomość jęz. obcych:
angielski


Informacje dodatkowe:
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat Stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla najlepszych studentów. W styczniu 2017 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.


Pod okiem doświadczonych prawników rozwija swoje umiejętności w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, głównie prawa zobowiązań oraz prawa gospodarczego, ubezpieczeniowego i prawa zamówień publicznych. Zajmuje się też sprawami z zakresu prawa nieruchomości, w tym dochodzenia odszkodowań za nieruchomości utracone w przeszłości. Asystuje ponadto przy prowadzonych przez Kancelarię sprawach z zakresu obsługi prawnej wierzytelności. Interesuje się również prawem finansowym, zwłaszcza prawem podatkowym.


Zainteresowania:
Piłka nożna, literatura, kino


wsobejko[at]kopoczynski.pl