Istnienie i grzech

   Po „Wielkich tematach teologii” przyszła kolej na „świecki” cykl w Dworku Sierakowskich. Zorganizował go profesor Stanisław Rosiek – gdański literaturoznawca, założyciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, czołowa postać polskiej humanistyki. Sam tytuł cyklu – „Istnienie i grzech” − nie oddalał nas zbytnio od cyklu teologicznego. Należało się jednak spodziewać, że podejście do niego będzie raczej heterodoksyjne, by nie rzec – heretyckie… Na liście prelegentów znaleźli się bowiem tak oryginalni myśliciele, jak Tadeusz Sławek, Dariusz Czaja, Stefan Chwin i sam Stanisław Rosiek.