mecenat

Patronujemy wielu wydarzeniom kulturalnym i naukowym wspierając m. in. Teatr „Atelier” w Sopocie, Gdański Areopag, konkursy i festiwale muzyczne. Od wielu lat współpracujemy z wydawnictwami „Więź”, „słowo/obraz terytoria” i „Arche”, agencją reklamową „Estilla” oraz Ośrodkiem Analiz Polityczno-Prawnych świadcząc pomoc prawną i finansową. Ponadto bierzemy udział w organizowaniu konferencji naukowych.