Dabrowski kulturalMikołaj Tarkowski
Adwokatura Wileńska 1918-1939

,,Praca stanowi istotny wkład do badań nad działalnością samorządu palestry II Rzeczypospolitej i warunków wykonywania zawodu adwokata w tamtym okresie. Zaakcentować należy jej wieloaspektowy charakter. Ustalenia Autora zainteresują bowiem też niewątpliwie historyków regionalistów, gdyż znacznie rozszerzają naszą wiedzę na temat dziejów społecznych, gospodarczych i politycznych a także życia kulturalnego i aktywności naukowej na Wileńszczyźnie w latach 1918-1939. Daje się zauważyć szczególnie osobiste zaangażowanie i pasję (w pozytywnym tego słowo znaczeniu) Autora w odkrywaniu nowych nieznanych dotąd danych na temat międzywojennej palestry wileńskiej”

 

prof. dr. hab. Andrzeja Wrzyszcza