Szpoper CaratDariusz Szpoper
Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej

W swej książce Dariusz Szpoper odtwarza koncepcje polityczne i inicjatywy podejmowane przez konserwatystów polskich w  okresie tak zwanej „odwilży posewastopolskiej”, bezpośrednio poprzedzającej wybuch powstania styczniowego. Ze stron pracy wyłania się wyrazisty obraz lęków i obaw, będących udziałem środowiska szlacheckiego, a wynikających z uzmysłowienia sobie, iż rozpoczęty przez władze  rosyjskie proces reform włościańskich prowadzi nieuchronnie do głębokich przemian społecznych i gospodarczych, które zniweczą dotychczasowy ład, oparty na pańszczyźnie  i poddaństwie chłopów.