Chrzanowski SuplementWiesław Chrzanowski
Suplement

Zbiór dwudziestu kilku tekstów publicystycznych oraz wywiadów, których Wiesław Chrzanowski  udzielił na przestrzeni ostatnich lat. Chrzanowski zabiera głos w sprawach najważniejszych. Pisze i mówi  o Kościele, państwie, etyce w życiu publicznym, o najnowszej historii Polski i wyzwaniach, które stoją przed Polską obecnie, o przyszłości Europy.