Dabrowski MiastoPrzemysław Dąbrowski
Rozpolitykowane Miasto

Zasadniczym celem jaki postawił sobie Autor było zrekonstruowanie działalności polskich ugrupowań w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a także ukazanie wysuwanych przez ich reprezentantów rozwiązań w przedmiocie ustroju politycznego państwa polskiego. Potrzeba ta była tym pilniejsza, iż po Warszawie, stolica dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego stanowiła bez wątpienia niezwykle potężny i prężny ośrodek polityczny, gdzie ścierały się rozmaite nurty ideowe. W mieście nad Wilią funkcjonowały bowiem oddziały większości ugrupowań centralnych, oczywiście z wyjątkiem konserwatystów i demokratów, którzy tworzyli środowisko o charakterze autochtonicznym. Konieczne zatem stało się podmiotowo-instytucjonalne przedstawienie ugrupowań wileńskiej sceny politycznej, w tym również scharakteryzowanie ukazującej się w tym okresie prasy – stanowiącej najważniejsze źródło w odtworzeniu myśli politycznej polskich ugrupowań w Wilnie.