O Europie i jej kłopotach

Wiosna 2014 roku przyniosła kolejny, trzeci już cykl spotkań organizowanych przez Kancelarię Tomasz Kopoczyński. Tym razem spiritus movens czterech wykładów jest znany już uczestnikom sopockich spotkań Piotr Kłoczowski − wicedyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, kurator Instytutu Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską i wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. Zaproponowana przezeń koncepcja nosi tytuł O Europie i jej kłopotach, a wykładowcami, którzy przyjęli zaproszenie, są współcześni intelektualiści o światowej renomie.