prawo

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej z tytułu szkody niemajątkowej. Zmierza do zrekompensowania krzywdy w postaci ujemnych przeżyć związanych z cierpieniami psychicznymi i fizycznymi, w tym również wynikających z naruszenia dóbr osobistych. W polskim systemie prawnym przesłanki stosowania tej instytucji normują przepisy kodeksu cywilnego w części poświęconej czynom niedozwolonym (art. 444, 445 i 448. Kodeksu cywilnego, zwanego dalej: „k.c.”).

Zgoda pacjenta na zabieg z zakresu chirurgii plastycznej

Konieczność ochrony życia lub zdrowia nie jest obecnie jedyną przesłanką wykonywania zabiegów medycznych. Niesłabnącą popularnością cieszy się chirurgia plastyczna, której dynamiczny rozwój skutkuje dziś tym, że w Polsce wykonuje się rocznie około pół miliona operacji plastycznych, a liczba ta wzrasta o ok. 25% każdego roku. Chirurgia plastyczna jest to dziedzina medycyny (specjalność chirurgii ogólnej), której zadaniem jest rekonstrukcja części ciała...

Działania niewładcze organu stanowiącego a zadania jednostki samorządu terytorialnego – Czy w świetle ustawy o samorządzie gminnym rada gminy może apelować i oświadczać do woli?

Medialne nośne tematy będące przedmiotem debaty publicznej ostatnich miesięcy, cechując się zasadniczo znacznie podniesioną temperaturą sporu, przyniosły także niespodziewaną aktywność organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w zajmowaniu stanowisk, wydawaniu oświadczeń...