prawo

Kary administracyjne za usunięcie drzew bez zezwolenia

Przygotowując się do wycięcia drzewa, trzeba się uzbroić nie tylko w dobrze naostrzoną siekierę, ale także w odpowiednie zezwolenie. W jego braku może zostać wymierzona wobec nas kara pieniężna sięgającą nawet kilkuset tysięcy złotych za jedno drzewo. O jej wyjątkowej dolegliwości świadczy nie tylko zawrotna wysokość, lecz także rygorystyczne zasady, które decydują o jej poniesieniu, w tym w szczególności niezależność od stopnia naszego zawinienia. Zlecenie usunięcia drzewa osobie trzeciej, stan wyższej konieczności ...

Służebność przesyłu – treść prawa, sposób ustanowienia i wynagrodzenie za urządzenia przesyłowe na nieruchomości.

Służebność przesyłu jest instytucją prawa rzeczowego wprowadzoną do Kodeksu Cywilnego ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 roku, Nr 116, poz. 731), która weszła w życie z dniem 3 sierpnia 2008 roku. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, którego istota polega na tym, że nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do ...

Obrót monetami błędnie  wybitymi a odpowiedzialność karna

W numerze 2 (81)/2013 r. kwartalnika Przegląd Numizmatyczny ukazał się artykuł adw. Jacka Potulskiego i apl. adw. Juliana Skelnika pt. „Legalność obrotu monetami błędnie wybitymi”. Autorzy wskazują na kontrowersje prawne wskazanej tematyki próbując znaleźć odpowiedź czy obrót monetami z błędem jest przestępstwem. A zagadnienie to jest bardzo ważkie, gdyż albo mamy tutaj do czynienia z czynem w pełni legalnym albo też ze zbrodnią zagrożoną kara pozbawienia wolności od lat 5 do lat 15 lub karą 25 lat pozbawienia...