Monika-Jakacka

Monika Jakacka


radca prawny


Specjalizacja:
Prawo administracyjne, prawo o szkolnictwie wyższym, prawo cywilne w tym transakcje handlowe ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami


Znajomość jęz. obcych:
niemiecki (certyfikat ZD), angielski


Informacje dodatkowe:
Doświadczenie zawodowe zdobyła w organach administracji publicznej, prowadząc kompleksową obsługę uczelni publicznej (uniwersytet) oraz obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie transakcji handlowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie o szkolnictwie wyższym oraz prawie cywilnym.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa o szkolnictwie wyższym i postępowania administracyjnego oraz przygotowuje i negocjuje umowy dotyczące sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości.


Zainteresowania:
Kino, podróże oraz sport (piłka nożna i narciarstwo)


mjakacka[at]kopoczynski.pl