Wielkie tematy teologii

   Druga połowa października to czas, gdy w sopockim Dworku Sierakowskich stawiano „wielkie pytania teologii”. Tak brzmiał tytuł cyklu, jaki – na zaproszenie mec. Tomasza Kopoczyńskiego – zorganizował Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”, z wykształcenia socjolog i teolog.

   Kolejne spotkania koncentrowały się wokół wybranych najważniejszych zagadnień teologicznych. Po co zbawienie? Po co Kościół? Po co Bóg? Po co człowiek? Po co moralność? Po co sumienie? Po co teologii kultura? Po co Kościołowi świat? Wykładowcami byli polscy teologowie średniego i młodego pokolenia – znakomicie zorientowani tak w tematyce religijnej, jak i w rozwoju myśli współczesnej.

   Choć tematyka na pierwszy rzut mogła wydawać się trudna i hermetyczna, to cykl cieszył się dużym – rosnącym ze spotkania na spotkanie – zainteresowaniem. Wielkie pytania teologii okazały się po prostu wielkimi egzystencjalnymi pytaniami człowieka – z którymi chcą się mierzyć i wierzący, i niewierzący, i agnostycy, i poszukujący.