Znaczenie architektury/znaczenie w architekturze

   Architektura jest wszechobecna, nie da się od niej uciec. Każdy ma z nią codzienny kontakt, w dziełach architektury żyje, mieszka, pracuje i często (choć na szczęście nie zawsze) wypoczywa. Architektura to funkcja, układy wnętrz dostosowane do potrzeb i oczekiwań użytkowników, ale i forma będąca często nośnikiem treści, czytelnych dla współczesnych, ale już niekoniecznie dla następnych pokoleń. Znaczenie w architekturze to przekazy semantyczne zakodowane w cytatach i nawiązaniach do innych, z reguły starszych budowli, „mowa stylów” i sens decorum, treści zawarte w dekoracji rzeźbiarskiej i inskrypcjach, ale także proporcje i przekaz emocjonalny.

   Zadanie przed jakim stanęli zaproszeni przez profesor Małgorzatę Omilanowską specjaliści z różnych ośrodków akademickich, to opowiedzenie o tym, co można wyczytać, zrozumieć i poczuć w kontakcie z architekturą, przestrzenią urbanistyczną pejzażu miejskiego, czy w relacji z pojedynczą budowlą.