ISTNIENIE I GRZECH

podejście heterodoksyjne, by nie rzec – heretyckie…

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza