MECENAT

patronujemy wielu wydarzeniom kulturalnym i naukowym

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza