NADZIEJA RADYKALNA

nadzieja to nie zjawisko, lecz zaledwie figura dyskursu

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza