(NIE-)Powroty. Inne opowieści o historii Polski

impuls do refleksji nad historią Polski

Tomasz Kopoczyński (TK) zaprasza