OCHRONA KONKURENCJI

doradzamy w obszarze prawa ochrony konkurencji

reprezentujemy w postępowaniach przed UOKiK oraz sądami