Artur Nowak-Far

Artur Nowak-Far


profesor nauk prawnych
adwokat


Specjalizacja:
Prawo finansowe (w tym rynków kapitałowych), konkurencji i pomocy publicznej, rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (w tym, w szczególności w zakresie przepływu towarów i usług)


Znajomość jęz. obcych:
angielski, duński, czeski, rosyjski


Informacje dodatkowe:

Profesor zwyczajny Szkoły Głównej Handlowej. W 2007 r. został wpisany na listę adwokatów w ramach Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Członek zarządu FIDE, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, członek European Union Studies Association. W latach 2007-2013 wchodził w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli W roku 2013 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor książek oraz opracowań naukowych z dziedziny prawa europejskiego, a także administracji publicznej.


Zainteresowania:
folklor Europy, sport, muzyka poważna