Dorota Chorążewicz

Dorota Chorążewicz


Adwokat


Specjalizacja:
Prawo bankowe, ochrona konsumentów, prawo cywilne, prawo spadkowe, rzeczowe, rodzinne, obsługa prawna wierzytelności


Znajomość języków obcych:
angielski


Informacje dodatkowe:
Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie w Ljubljanie. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii na Uniwersytecie Gdańskim.


Specjalizuje się w prawie bankowym i ochrony konsumentów, występując w sporach sądowych przeciwko bankom i instytucjom finansowym. Od paru lat zdobywa doświadczenie w sprawach dotyczących kredytów powiązanych z walutą CHF, m.in. współpracując podczas aplikacji adwokackiej przy sprawie, która zakończyła się precedensowym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, zwłaszcza z zakresu prawa spadkowego, rzeczowego i rodzinnego, a także w obsłudze prawnej wierzytelności.


Zainteresowania:
joga, kino, podróże i wędrówki górskie, muzyka niezależna

dchorazewicz[at]kopoczynski.pl