MariaBinerowskaJankowska

Maria Binerowska–Jankowska


Specjalizacja:
Prawo rodzinne, mediacja rodzinna.


Znajomość języków obcych:
angielski, niemiecki.


Informacje dodatkowe:
Specjalistka w zakresie prawa rodzinnego - zagadnień dotyczących stosunków małżeńskich, władzy rodzicielskiej, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej, podziału majątku wspólnego. Doświadczenie w reprezentowaniu klientów w wyżej wymienionych sprawach przed sądami powszechnymi.

Posiada rozległą wiedzę z zakresu mediacji rodzinnej, w tym sposobów, zasad i technik rozwiązywania konfliktów. Ukończyła szereg szkoleń prowadzonych zarówno przez polskich, jak i zagranicznych mediatorów. Zdobyła praktykę w tej dziedzinie prowadząc mediacje m.in. w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie. W swojej działalności zawodowej stara się wykorzystywać techniki mediacyjne jako skuteczny sposób rozwiązywania sytuacji, w których pojawiają się silne emocje.
Członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych z siedzibą w Warszawie.


Zainteresowania:
Literatura piękna, podróże.

maria.binerowska[at]gmail.com