Pawel-Sowa

Paweł Sowa


Specjalizacja:
Doradztwo korporacyjne, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo sportowe.


Znajomość języków obcych:
angielski, rosyjski.


Informacje dodatkowe:
Specjalista prawa gospodarczego oraz prawa upadłościowego i naprawczego, pełnomocnik w kilkuset procesach cywilnych oraz postępowaniach upadłościowych (reprezentując zarówno wierzycieli jak i upadłego). Wieloletni doradca klubów sportowych, w tym klubów koszykarskich i piłkarskich. Reprezentował zawodników i kluby w postępowaniach przed europejskimi organami arbitrażu sportowego.

W październiku 2004 uzyskał tytuł Master of Business Administration Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów i Rotterdam School of Management Erasmus Graduate School of Business.

Od czerwca 2010 r. członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Od czerwca 2010 r. do stycznia 2012 r. Kierownik Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.


Zainteresowania:
Turystyka górska, kolarstwo górskie.

psowa[at]kopoczynski.pl