Tomasz-Rak

Tomasz Rak


adwokat

 

Specjalizacja:
Prawo cywilne i handlowe, procesy inwestycyjne


Znajomość języków obcych:
angielski.


Informacje dodatkowe:
Specjalista w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz obsługi projektów inwestycyjnych. Od lat kieruje zespołem świadczącym pomoc prawną dużym przedsiębiorcom. Oprócz pomocy prawnej w zakresie bieżącego funkcjonowania spółki kapitałowej zajmuje się obsługą działalności handlowej oraz obroną interesów przedsiębiorcy w postępowaniach administracyjnych. Istotną sferą aktywności są projekty inwestycyjne, w których odpowiada za prawną stronę projektów, w szczególności w zakresie nabywania terenów inwestycyjnych i obsługę realizowanych przedsięwzięć.


Zainteresowania:
Literatura.

trak[at]kopoczynski.pl