Maria Prussak

Maria Prussak

 

MariaPrussak2

MariaPrussak3

MariaPrussak4

 MariaPrussak5

 MariaPrussak6

 MariaPrussak7

 MariaPrussak8

 MariaPrussak9

 MariaPrussak10

 MariaPrussak11

 MariaPrussak12

 MariaPrussak13

 MariaPrussak14

 MariaPrussak15

 MariaPrussak16

 MariaPrussak17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   W poniedziałek, 27 czerwca 2016 roku, odbyło się ostatnie spotkanie w cyklu przygotowanym przez Krzysztofa Rutkowskiego. Bohaterem tego wykładu był Zygmunt Krasiński, o którym opowiedziała profesor Maria Prussak z Instytutu Badań Literackich PAN – wybitna znawczyni teatru, twórczości polskich romantyków, a także specjalistka od nowoczesnej edycji tekstów literackich. Zanim Pani Profesor przedstawiła wizję katastrofy cywilizacji według Krasińskiego, wysłuchaliśmy opowieści Krzysztofa Rutkowskiego o uwikłaniach rodzinnych autora Irydiona, które nie pozostały bez wpływu na kształt jego dzieł. Profesor Prussak zaś skupiła się na Nie-Boskiej komedii – arcydziele tego, jak go nazwała, „poety paradoksów”. Wspomniała choćby o istotnych zmianach między poszczególnymi edycjami tekstu, który określiła mianem „dramatu języka” i „dramatu widzenia”. Wskazała też na znaczenie chrześcijaństwa i tradycji w tym arcydramacie, któremu Adam Mickiewicz poświęcił tak wiele miejsca w swoich prelekcjach paryskich. Usłyszeliśmy też od najważniejszych, zdanie Pani Profesor, inscenizacjach Nie-Boskiej i o jej rozmaitych interpretacjach, uzmysławiających wielkie bogactwo tego tekstu.