Media – Biznes – Kultura 2015

 

      Aplikanci naszej Kancelarii 8 października 2015 roku wzięli udział w tegorocznej edycji konferencji naukowej Media – Biznes – Kultura, organizowanej przez Uniwersytet Gdański. W ramach sesji „Media a rynek” przedstawili problemy dotyczące reklamy we współczesnych mediach.

 

      Apl. adw.Dominika Szumała wygłosiła referat na temat reklamy, w tym reklamy porównawczej, jako czynu nieuczciwej konkurencji. W ramach wystąpienia porównała regulacje ustawowe z najnowszym orzecznictwem sądowym.

 

      Apl. adw. Julian Skelnik dokonał próby rekonstrukcji ustawowej definicji dozwolonego lokowania produktu, wskazując jednocześnie na jej słabości. Omówił także praktykę wydawania przez Przewodniczącego KRRiT kar pieniężnych za niedozwolone lokowanie produktu.

 

      Więcej informacji na temat konferencji znaleźć można na stronie internetowej www.mediabizneskultura.ug.edu.pl