Nergal uniewinniony

      W dniu 3 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Gdyni uniewinnił Adama Darskiego, wokalistę grupy Behemoth. Obrońcą Nergala jest adwokat Jacek Potulski. Sąd podzielił argumenty obrony co do braku związku przyczynowego pomiędzy treściami przekazanymi na koncercie w klubie Ucho w Gdyni a pokrzywdzeniem osób niebędących uczestnikami koncertu. Z pewnością rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego stanowi wyraz ochrony wolności artystycznej i ma pośrednio znaczący wpływ na zakres swobody wypowiedzi w prawie polskim.