Obrót monetami błędnie  wybitymi a odpowiedzialność karna

       W numerze 2 (81)/2013 r. kwartalnika Przegląd Numizmatyczny ukazał się artykuł adw. Jacka Potulskiego i apl. adw. Juliana Skelnika pt. „Legalność obrotu monetami błędnie wybitymi”. Autorzy wskazują na kontrowersje prawne wskazanej tematyki próbując znaleźć odpowiedź czy obrót monetami z błędem jest przestępstwem. A zagadnienie to jest bardzo ważkie, gdyż albo mamy tutaj do czynienia z czynem w pełni legalnym albo też ze zbrodnią zagrożoną kara pozbawienia wolności od lat 5 do lat 15 lub karą 25 lat pozbawienia wolności. Z pewnością dla numizmatyków i osób zainteresowanych tematem problem ten winien być wyjaśniony w sposób niebudzący wątpliwości.