Proces obywatelki Szwecji

      Proces obywatelki Szwecji, która na skutek zabiegu powiększenia piersi przeprowadzonego w 2010 r. w Pomorskim Centrum Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, doznała rozległego uszkodzenia mózgu i znalazła się w stanie wegetatywnym, rozpoczął się w dniu 7 maja 2013 r. przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Powódkę z ramienia Kancelarii reprezentują r.pr. Krystyna Urbańska i adw. Paweł Sowa, domagając się od pozwanego odszkodowania, zadośćuczynienia, renty, pokrycia dalszych kosztów leczenia i ustalenia odpowiedzialności za skutki operacji mogące ujawnić się w przyszłości.

      Poszkodowana wymaga stałej opieki i specjalistycznej, kosztownej rehabilitacji. Nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Pierwsza rozprawa poświęcona była rozpoznaniu wniosku powódki o zabezpieczenie jej roszczeń w zakresie renty oraz pokrycia kosztów leczenia w części dotyczącej zakupu wózka inwalidzkiego i dwóch, niezbędnych jej urządzeń do rehabilitacji. Zabezpieczenie ma na celu zapewnienie powódce – na czas trwania postępowania sądowego - środków na zaspokojenie jej potrzeb, które zwiększyły się na skutek przeprowadzonej operacji. Pozwany wniósł o oddalenie wniosku o zabezpieczenie, uznając że rehabilitacja zapewniona jest powódce w pełnym zakresie przez państwo szwedzkie. Przesłuchana podczas pierwszej rozprawy matka powódki wyjaśniała natomiast, że to na niej spoczywa całkowity ciężar ponoszenia tych kosztów.