Sukces Kancelarii przed Krajową Izbą Odwoławczą

Dzięki wyrokowi KIO uzyskanemu przez Kancelarię jej klient zawarł umowę na dostawę towarów o wartości przekraczającej 240 mln zł.

 

W dniu 13 marca 2013 r. radca prawny Michał Glazik reprezentował klienta Kancelarii na rozprawie przed Krajową Izbą Odwoławczą. Oferta klienta Kancelarii złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została wcześniej wybrana przez zamawiającego jako oferta najkorzystniejsza. Inny wykonawca ubiegający się o udzielenie tego zamówienia wniósł odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Radca prawny Michał Glazik przygotował wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą przystąpienia klienta do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego. KIO podzieliła wszystkie podnoszone przez Kancelarię argumenty prawne i w całości oddaliła wniesione odwołanie, co umożliwiło klientowi zawarcie umowy z zamawiającym.