prawo

Opinia ekspercka o hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnym

Prof. Artur Nowak-Far został poproszony przez Senat RP o opracowanie jednej z eksperckich opinii dotyczącej projektu Ustawy o ochronie zwierząt. Jego ekspertyza dotyczyła oceny skutków proponowanej regulacji, a także wskazania rozwiązań w innych państwach, które dotyczą ograniczenia hodowli zwierząt futerkowych, rekompensat wypłacanych hodowcom, a także międzynarodowych regulacji uboju rytualnego zwierząt...

Błąd medyczny w czasach pandemii

Czas epidemii COVID-19 to trudny czas dla wszystkich. Niedobory kadrowe , dłuższe niż standardowo dyżury pracowników medycznych, wpływają na szybsze tempo pracy i większe zmęczenie wśród personelu medycznego. Poprzez to pojawia się większe ryzyko popełnienia błędów medycznych. Definicję błędu medycznego można wysunąć z treści art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu ...

Kredyty „frankowe” – powoli kształtuje się linia orzecznicza

W umowach kredytowych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego zaobserwować można wręcz nagminne stosowanie przez banki tzw. klauzul niedozwolonych, tj. klauzul rażąco naruszających interesy konsumentów. Klauzule te przede wszystkim dotyczą wypłaty kwoty kredytu po kursie kupna franka szwajcarskiego ustalanym w sposób dowolny przez bank oraz określania wysokości comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych po kursie sprzedaży również pochodzącym z tabeli kursowej banku. Fakt zawarcia przez ...