Michal-Glazik

Michał Glazik


radca prawny


Specjalizacja:
Doradztwo korporacyjne, Paliwa (Energetyka), Transakcje handlowe i e - commerce


Znajomość jęz. obcych:
Angielski


Dodatkowe informacje:

Ma niezwykle bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, obejmującym zagadnienia prawne z wielu dziedzin prawa, m. in. prawo cywilne, w tym autorskie, prawo spółek, prawo administracyjne, prawo zamówień publicznych, prawo ochrony konkurencji i konsumentów, prawo upadłościowe i naprawcze, itp. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności przygotowywaniem, opiniowaniem i negocjowaniem projektów różnego rodzaju umów oraz reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi wszystkich instancji.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2005 - 2008 aplikant sądowy w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, w 2008 r. złożył egzamin sędziowski.

Z Kancelarią współpracuje od 2005 r., od 2010 r. jako radca prawny.

Zainteresowania:
Muzyka rockowa, sport, literatura

mglazik[at]kopoczynski.pl