ochrona konkurencji

Doradzamy w obszarze prawa ochrony konkurencji w sprawach z zakresu:

  • praktyk ograniczających konkurencję
  • nadużywania pozycji dominującej
  • koncentracji przedsiębiorców
  • zbiorowych interesów konsumentów

 

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami.