prawo pracy

Świadczymy usługi w zakresie pełnej obsługi stosunków pracowniczych zarówno na rzecz klientów indywidualnych jak i klientów korporacyjnych poprzez:

  • doradztwo w rozstrzyganiu problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy
  • doradztwo w wyborze przez pracodawcę najkorzystniejszych form zatrudnienia
  • przygotowanie dokumentacji pracowniczej (m. in. umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o zakazie konkurencji, niestandardowych kontraktów menadżerskich)
  • tworzenie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy)
  • negocjowanie umów społecznych oraz negocjacje ze związkami zawodowymi
  • doradztwo przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę
  • doradztwo w zakresie zatrudnienia specyficznych grup zawodowych (służba zdrowia, nauczyciele, pracownicy urzędów i in.)
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych dotyczących sporów z pracownikiem lub pracodawcą, w tym z zakresu mobbingu i dyskryminacji
  • kompleksowe doradztwo przy restrukturyzacji zatrudnienia, w tym opracowywanie procedur rozwiązywania umów o pracę i zwolnień grupowych