Andrzej Szczerski

Andrzej Szczerski

 

Andrzej Szczerski

Andrzej Szczerski 2

Andrzej Szczerski 3

 Andrzej Szczerski 24

 Andrzej Szczerski 26

 Andrzej Szczerski 27

 Andrzej Szczerski 36

 Andrzej Szczerski 46

 Andrzej Szczerski 50

 Andrzej Szczerski 53

 Andrzej Szczerski 57

 Andrzej Szczerski 65

 Andrzej Szczerski 67

 Andrzej Szczerski 68

 Andrzej Szczerski 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Autor trzeciego wykładu z cyklu „Sztuka i narody”, profesor Andrzej Szczerski, był już znany uczestnikom „Teki refleksji”. Ten wybitny krytyk i historyk sztuki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i kurator wielu wystaw artystycznych, gościł w Gdyni jesienią 2011 roku, niedługo po publikacji swojej książki Modernizacje. Jak zauważył na wstępie mecenas Kopoczyński, profesor Szczerski stał się tym samym drugim – po Krzysztofie Kornackim – naukowcem, który powtórnie uczynił zaszczyt Kancelarii i jej gościom.

   Tym razem Andrzej Szczerski poświęcił woje wystąpienie międzywojennym losom architektury w Czechosłowacji i krajach bałtyckich. Profesor podkreślił między innymi, jak korzystna dla rozwoju państw Europy środkowo-wschodniej była ich ówczesna niepodległość, która przyczyniła się do modernizacji nowych państw czy wręcz do powstania w tym regionie czegoś w rodzaju „nowego renesansu”. W Czechosłowacji to architektura odegrała na tym polu szczególną rolę jako element ogólnej polityki edukacyjnej. Omawiając architekturę takich miast, jak Hradec Kralove, Brno, Praga, Użgorod czy Zlin ze słynnym kompleksem fabryki Bata, profesor Szczerski uzmysłowił słuchaczom, że w tamtych latach „nowa Europa działała”. To właśnie dzięki funkcjonalnej architekturze, znakomicie pełniącej funkcję miastotwórczą, miejsca te mogły się stać enklawą nowoczesności. Nie inaczej było też w krajach bałtyckich, którym poświęcony został ostatni kwadrans wykładu, budzącego przede wszystkim chęć dalszego zgłębiania tej złożonej problematyki – być może na kolejnym, trzecim już wykładzie profesora Szczerskiego.