Pierwszym gościem profesor Małgorzaty Czermińskiej w ramach cyklu o ekfrazie, a zarazem pierwszym wykładowcą „TeKi refleksji” w roku 2017/2018 był profesor Adam Dziadek –teoretyk i historyk literatury, tłumacz i komparatysta z Uniwersytetu Śląskiego, autor licznych książek na temat polskiej poezji dwudziestowiecznej oraz korespondencji sztuk. Profesor Dziadek wprowadził słuchaczy w niełatwą tematykę ekfrazy, wyjaśniając, na czym polega to zjawisko, oraz opowiadając jej dzieje w klasycznej retoryce i współczesnej teorii literatury. Przede wszystkim jednak zapoznał uczestników wykładu z kilkoma wymownymi przykładami ekfrazy, takimi jak wiersze Czesława Miłosza czy też poświęcone temu samemu obrazowi Vermeera utwory Adama Czerniawskiego i Adama Zagajewskiego. Zestawienie tej poezji z odpowiadającym jej malarstwem pozwoliło naszemu Gościowi ukazać ekfrazę jako przestrzeń, w której bada się granice wyrażalności, snuje refleksję nad możliwościami przedstawienia oraz sztuką interpretacji

 

więcej...