Drugim gościem w cyklu Grzegorza Piątka była doktor Agata Twardoch – architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, badaczka i popularyzatorka architektury, projektantka przestrzeni publicznych. Jako temat swojego wystąpienia zaproponowała „Kooperatywy, cohousing i grupy budowlane, czyli co to jest oddolne budownictwo mieszkaniowe i czy może mieć swoje zastosowanie w Polsce”. Pani Doktor opowiedziała więc o partycypacyjnych i wspólnotowych inicjatywach mieszkaniowych, realizowanych według idei non-profit. Wychodząc od obserwacji, że problem mieszkaniowy w Polsce nie polega na ilości, lecz na dostępności i jakości, przedstawiła funkcjonujące już wspólnoty tego typu. Realizacje z Wiednia, Rotterdamu, Berlina i Zurychu stały się podczas wykładu modelem rozwiązań sprzyjających przestrzennej zwartości miasta, społecznej integracji oraz idei ekologicznych. Doktor Twardoch omówiła również przeszkody, jakie stoją przed tymi inicjatywami (problem finansowania, brak wsparcia instytucjonalnego, kwestia wieczystego użytkowania), oraz płynące z nich zagrożenia (gentryfikacja, utowarowienie, granica prywatnego i publicznego etc.).

 

więcej...