16 maja 2016 roku do TeKi refleksji zawitał wyjątkowy gość. Był nim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995-2005, Aleksander Kwaśniewski.

   Po odniesieniu się do wspomnień mecenasa Kopoczyńskiego dotyczących czasu studiów na Uniwersytecie Gdańskim nasz Gość przedstawił swoją wizję najważniejszych procesów, jakie zachodzą we współczesnym świecie. Parafrazując hasło najbardziej kompetentnego, jego zdaniem, ze współczesnych prezydentów USA, Billa Clintona, stwierdził, że współczesnym politykom powinna przyświecać dewiza: „XXI wiek, głupcze!” Tempo zmian zachodzących w ostatnich latach zmusza bowiem do myślenia w zupełnie nowych kategoriach, począwszy od rozwoju technologicznego przez procesy demograficzne, globalizację, cyberterroryzm aż po zmiany geopolityczne.

   W opinii Pana Prezydenta decydującym podziałem społecznym jest dziś ten, w którym tak zwani digital natives przeciwstawiani są digital immigrants, a zatem podział na tych, którzy urodzili się już w epoce cyfrowej, oraz tych, którzy pamiętają jeszcze inny świat, a których będzie już coraz mniej. Ten nowy świat to zaś przestrzeń, w której politykę kreują specjaliści od public relations, a najważniejszą rolę odgrywają nowe media. Tymczasem zmiany zachodzące w Polsce niosą ze sobą ryzyko peryferyzacji naszego kraju i, co gorsza, trwałego podziału społeczeństwa na dwa wrogie bloki.

   W dyskusji z żywo reagującą publicznością Pan Prezydent Kwaśniewski odpowiedział na pytania dotyczące między innymi scenariuszy na bliższą i dalszą przyszłość, problemu uchodźców czy też wyborów w Stanach Zjednoczonych. Wspomniał też o konieczności zmiany myślenia o polityce oraz o znaczeniu, jakie powinna w niej odgrywać tematyka społeczna.

 

AleksanderKwasniewski4

AleksanderKwasniewski5

AleksanderKwasniewski6

AleksanderKwasniewski7

 

AleksanderKwasniewski8

AleksanderKwasniewski9

AleksanderKwasniewski10

AleksanderKwasniewski11

 

AleksanderKwasniewski12

AleksanderKwasniewski13

AleksanderKwasniewski14