22 marca 2012 roku odbyło się nadzwyczajne spotkanie ze sztuką. Gościem naszej kancelarii była Anda Rottenberg – historyk sztuki, krytyk, kurator licznych wystaw, w latach 1993 – 2001 dyrektorka Galerii Sztuki „Zachęta” w Warszawie. Nasz gość zaprezentował interesujący wykład dotyczący wykorzystaniu motywu światła w obrazie. Był on uzupełniony multimedialnymi projekcjami najsłynniejszych dzieł. Po nim odbyła się żywa dyskusja z uczestnikami, obejmująca pojęcia obrazu, relacji pomiędzy światłem a obrazem, momentami przypominająca analizę formalną dzieł malarskich. Szeroko nawiązywano do współczesnych trendów artystycznych. Nastąpiła też interesująca wymiana poglądów na temat znaczenia obrazu Pejzaż z upadkiem Ikara (ok. 1558 r.) autorstwa Piotra Breughla. Po spotkaniu Anda Rottenberg podpisywała swoje książki, w tym Proszę bardzo oraz Przeciąg. Teksty o polskiej sztuce lat 80.