Drugim gościem w ramach cyklu „Między polityką a filozofią” był profesor Andrzej Leder, filozof kultury, psychoterapeuta, absolwent Akademii Medycznej i Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zespołu Filozofii Kultury w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, autor książek: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku; Nieświadomość jako pustka; Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit; Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej. Profesor Leder wygłosił wykład nawiązujący właśnie do swojej ostatniej książki, która odbiła się głośnym echem we wszystkich środowiskach intelektualnych RP. W rozprawie tej Autor stawia tezę, iż w Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna, która stworzyła warunki do powstania i ekspansji mieszczaństwa. Rewolucja ta jest jednak wypierana przez świadomość zbiorową Polaków, uparcie trzymających się romantycznych i ziemiańskich mitów oraz stereotypów.

   Przedstawiwszy główne założenia swojej książki, profesor Leder zachęcił publiczność do dyskusji, która nie była może tak burzliwa, jak na to zasługuje ta znakomita i zarazem kontrowersyjna książka, lecz dotykała rzeczy tak istotnych, jak diagnoza obecnego stanu świadomości zbiorowej w Polsce, powody wspomnianego wcześniej wyparcia czy interpretacja historii Polski w perspektywie postkolonialne. Nie zabrakło też pytań o metodę, jaką Andrzej Leder posługuje się w swojej pracy. Nad całym spotkaniem i dyskusją unosił się bowiem duch psychoanalizy Lacanowskiej, skutecznie zachęcający do niespodziewanych przewartościowań, podejrzeń i podawania w wątpliwość utartych prawd i obiegowych opinii.

 

AndrzejLeder4

AndrzejLeder5

AndrzejLeder6

AndrzejLeder7

 

AndrzejLeder8

AndrzejLeder9

AndrzejLeder10

AndrzejLeder11

 

 AndrzejLeder12

AndrzejLeder13 

AndrzejLeder14