10 października 2012 roku kolejne z naszych cyklicznych spotkań odbyło się w wyjątkowym miejscu – Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie − ale też okazja była wyjątkowa. Gościem Kancelarii był Andrzej Stasiuk - prozaik, dramaturg, laureat m. in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Literackiej Nike, Nagrody Literackiej Gdynia, autor tłumaczony na niemal wszystkie europejskie języki. Spotkanie to inaugurowało też serię spotkań w nowej formule pod nazwą „TeKa idei”.
Licznie zgromadzeni słuchacze – w tym spore grono naszych przyjaciół z Uniwersytetu Gdańskiego – mieli okazję wysłuchać niepublikowanego jeszcze tekstu Andrzeja Stasiuka, zatytułowanego „Wschód” (czytał sam Autor). Następnie Tomasz Swoboda przeprowadził z pisarzem rozmowę, w której wysłuchaliśmy (choć z problemami, wskutek niezbyt przyjaznej akustyki Sali Ślubów) refleksji na temat tytułowego Wschodu, śmierci, pisania, podróży oraz Polski. Andrzej Stasiuk wzbraniał się przed posiadaniem „poglądów”, które mógłby chcieć przekazać czytelnikom. Określił siebie przede wszystkim jako pisarza – obserwatora, który ma do załatwienia parę osobistych spraw z tym (ale i z tamtym) światem. Opowiadał o podróżach na wschód, który nie przestaje go fascynować i zarazem przerażać – właśnie ta tematyka ma być zresztą przedmiotem jego kolejnej książki.
Wspomniana już nowa formuła spotkań nie pozwoliła Gościowi uwolnić się od nas zaraz po rozmowie: spotkanie przeniosło się do Restauracji w Pałacu Opatów, gdzie już w koktajlowych okolicznościach toczyły się dalsze debaty i dyskusje.