Rozpoczęty wiosną 2014 roku cykl Piotra Kłoczowskiego „O Europie i jej kłopotach” dobiegł końca jesienią tego samego roku. Ostatnim jego akordem było spotkanie z Barbarą Toruńczyk, prezesem Fundacji Zeszytów Literackich, publicystką, eseistką, historykiem literatury, wydawcą, działaczką opozycji demokratycznej w okresie PRL, członkinią Polskiego PEN Clubu, autorką takich książek, jak Żywe cienie, Z opowieści wschodnioeuropejskich i Nitka Ariadny.

   Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od głosu Piotra Kłoczowskiego, który oprócz przedstawienia sylwetki naszego Gościa pokusił się o podsumowanie całego cyklu. Słuszne było stwierdzenie, że wykłady te same zdążyły zakreślić pewną historię i przez kilka miesięcy Europie przybyło nowych kłopotów, choć były też momenty dla nas doniosłe, jak choćby wybór Donalda Tuska na Przewodniczącego Rady Europejskiej.

   Rozmowa z Barbarą Toruńczyk rozpoczęła się od głębokiej refleksji nad definicją Europy – w rozumieniu Autorki, a także Czesława Miłosza, którego Barbara Toruńczyk doskonale znała. Ważne okazało się odwołanie do tomu Rodzinna Europa, w którym Miłosz zaproponował odważne i nowoczesne rozumienie naszego kontynentu, dalekie od narodowych uprzedzeń i stereotypów. Postać Miłosza w ogóle stała się lejtmotywem spotkania – Barbara Toruńczyk przywołała ją jako przykład postaci niezaprzeczalnie wybitnej i wyjątkowej, której Polacy nie potrafią wciąż należycie docenić. Sięgając wstecz do historii Polski – tej najnowszej, ale i Polski Jagiellonów, autorka Nitki Ariadny opowiedziała też o koncepcji ciągłości i jej znaczeniu dla rozumienia polskiej i europejskiej kultury. W dwugłosie z Piotrem Kłoczowskim zwróciła uwagę na niekonserwatywne rozumienie tego pojęcia – takie, które opiera się na żywej tkance tradycji i proponuje nową wizję przyszłości.

 

więcej...