3 lutego 2012 roku Kancelaria gościła niekwestionowaną gwiazdę polskiej psychologii, dziekana sopockiego wydziału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, profesora Bogdana Wojciszke. Profesor wygłosił wykład pod intrygującym tytułem „Dlaczego uczciwi ludzie postępują niemoralnie”. Według Profesora nieporozumienia na płaszczyźnie etycznej wynikają z różnych kryteriów ocen moralnych: ludzie często mylą moralność z własnym interesem. Przyczynia się do tego także mnogość kodów moralnych, z których dwa podstawowe to reguła sprawiedliwości (równy podział dóbr) oraz troska o innych. Często się zdarza, że stoją one ze sobą w sprzeczności. Autor Psychologii miłości przedstawił rozliczne wyniki badań i eksperymentów, ukazujące na przykład korelację poczucia krzywdy i poczucia moralności oraz rozbieżność tego ostatniego z faktycznym zachowaniem na płaszczyźnie etycznej. Poznaliśmy również wagę norm lokalnych, a także rolę, jaką odgrywają w codziennym życiu proste przypomnienia zasad etycznych. Paradoksalny na pierwszy rzut oka tytuł wykładu ukazał tym samym dzięki jego Autorowi swoją głęboką prawdę oraz – można by rzec: niestety – codzienną zastosowalność we wszelkich dziedzinach życia. Wystąpienie Profesora pobudziło słuchaczy do gorącej dyskusji, w której nie zabrakło odniesień do zawodowych, prawniczych dylematów.