Na pierwsze w 2016 roku spotkanie w Dworku Sierakowskich zawitał znany już uczestnikom „TeKi refleksji” doktor Grzegorz Jankowicz – filozof literatury, krytyk i tłumacz, pracownik Centre for the Advanced Studies in the Humanities Uj, dyrektor wykonawczy Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada, autor kilku książek, w tym świeżo wydanego zbioru esejów Uchodźcy z ziemi Ulro. Tematem wystąpienia Grzegorza Jankowicza był „Atak na granicę. Kafka i nowa geometria świata”.

   Nasz Gość zaczął od zahipnotyzowania słuchaczy odczytaniem na głos pierwszych zdań Zamku Franza Kafki, który stał się podstawą alegorycznej lektury tej powieści. Grzegorza Jankowicza zainteresował szczególnie moment zatrzymania się na granicy i nieuchronne napięcie między tymi, którzy są w środku, a tymi, którzy przychodzą. Autor książki Gombrowicz – Loading odłożył na bok teologiczne czy polityczne wykładnie powieści Kafki, pochylając się nad samym pojęciem granicy. Przytoczywszy jego starorzymskie rozumienie, a także odwołujące się do niego interpretacje Carla Schmitta i Giorgio Agambena czy też Pieśni stworzenia Bruce’a Chatwina, nasz Gość pytał, czy w naszej kulturze możliwe jest inne myślenie o granicach. Pytanie to powróciło w długiej dyskusji, w której problem ten ujawnił swoją ważkość zarówno na płaszczyźnie polityczno-społecznej, jak i filozoficznej czy antropologicznej.

 

4

5

6

7

 

8

9

10

11

 

12

13

14

15

 

16

17

18

19