„O czym mówią do nas nowe muzea?” – takim pytaniem rozpoczął się 19 stycznia 2018 roku cykl spotkań o współczesnej architekturze zaprogramowany przez Grzegorza Piątka. Pytanie postawił doktor Jarosław Trybuś – historyk architektury, kurator, wykładowca, wicedyrektor Muzeum Warszawy, autor i współautor licznych książek, w tym Warszawy niezaistniałej.

   Nasz gość zaprezentował na wstępie dziewiętnastowieczny model muzeum, architektonicznie nawiązujący do dawnej historii (starożytności, średniowiecza), koncepcyjnie zaś proponujący encyklopedyczną wizję wiedzy. Na tym tle współczesne muzea historyczne i artystyczne odznaczają się zupełnie odmiennym wzorcem przestrzennym i poznawczym. Współczesne realizacje – Bilbao, Berlin, Warszawa – operują symboliką domagającą się objaśnienia, bez którego często pozostają nieczytelne. Mniej ważne stają się natomiast wystawiane eksponaty, ustępujące miejsca w hierarchii coraz bardziej efektownej architekturze. Przede wszystkim jednak muzea pozostają instytucją władzy. Także z tego wynika ich nowa poetyka: przy pomocy muzealnej narracji nakierowanej na emocje władza realizuje dziś swoje polityczne cele, o czym zbyt często zapominamy, poddając się ich retoryce.

 

więcej...