Na miłośników dobrego reportażu czekała 6 grudnia 2012 roku nie lada gratka: gościem Kancelarii był dziennikarz „Gazety Wyborczej”, laureat licznych nagród, Paweł Smoleński. Zapoznawszy się z takimi książkami Autora, jak Izrael już nie frunie i Bałagan. Alfabet izraelski, słuchacze mieli okazję wysłuchać pogawędki na temat „Kim jest współczesny Izraelczyk: narodowość, religia, pamięć”. Paweł Smoleński uzmysłowił nam, jak głębokie i różnorodne są podziały etniczne i polityczne w dzisiejszym państwie Izrael. Na kanwie tych rozważań dowodził, że kluczowymi pytaniami, jakie stawia sobie tamtejszy obywatel, są pytania o własną tożsamość, a także pytanie o koegzystencję z innymi (z Innym) w ramach jednego państwa oraz jednego regionu geograficznego. Wykład – połączony z wyjątkowo gorącą jak na nasze spotkania dyskusją – pozwolił też zrozumieć, że na problemy współczesnego Izraela nie sposób patrzeć w kompletnym oderwaniu od doświadczeń diaspory i holokaustu. Nasz gość szeroko i bardzo przejrzyście omówił również zjawiska antyizraelskości oraz antysemityzmu, wypunktowując zarazem najważniejsze zagrożenia dla obecnego funkcjonowania Izraela. Z tych polityczno-społecznych obserwacji Pawła Smoleńskiego przebijał szczery zachwyt nad izraelską tradycją (a raczej: izraelskimi tradycjami), zwłaszcza nad Jerozolimą – kulturowym tyglem, do którego kontemplacji poczuliśmy się skutecznie zachęceni.