Aby dotrzeć do Kancelarii na spotkanie 15 kwietnia 2011 roku, nasz Gość nie miał długiej drogi. Tego dnia wykład wygłosił bowiem dr hab. Tomasz Swoboda z Uniwersytetu Gdańskiego, autor uhonorowanej Nagrodą im. Andrzeja Siemka książki Historie oka. Ta momentami epatująca naturalistycznymi obrazami cielesności praca znalazła odzwierciedlenie w przygotowanym dla Kancelarii wykładzie, w którym nasz Gość nie ograniczył się jednak do współczesności, lecz starał się zarysować historię literatury erotycznej i pornograficznej. Przedstawione przez Tomasza Swobodę dzieje książek zakazanych okraszone zostały ilustracjami, które skutecznie unaoczniły, na czym polega erotyzm w literaturze i sztuce. Specjalnie dla nas autor Historii oka pochylił się nad kwestiami prawnymi związanymi z pornografią, zachęcając słuchaczy do dyskusji i refleksji. Finalnym akcentem było pytanie o dzisiejszy erotyzm – ex definitione zależny od zakazów, a zatem, być może, na płaszczyźnie teoretycznej, ograniczony do gorszącego zjawiska pedofilii.