Gabriela Świtek

Gabriela Świtek

 

GabrielaSwitek2

GabrielaSwitek3

GabrielaSwitek4

 GabrielaSwitek5

 GabrielaSwitek6

 GabrielaSwitek7

 GabrielaSwitek8

 GabrielaSwitek9

 GabrielaSwitek10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Podczas drugiego spotkania z cyklu poświęconego znaczeniom architektury mieliśmy okazję wysłuchać wykładu na temat charakterów i nastrojów architektury. Wygłosiła go profesor Gabriela Świtek - kierownik Zakładu Teorii Sztuki w Instytucie Historii Sztuki UW, absolwentka uczelni w Cambridge i Pradze, autorka książek: Writing on Fragments: Philosophy, Architecture, and the Horizons of Modernity, Aporie architektury i Gry sztuki z architekturą. Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje, kierownik działu dokumentacji sztuki współczesnej w Zachęcie.

   Odwołując się do takich architektów i zarazem teoretyków tej sztuki, jak Peter Zumthor czy Adolf Loos, profesor Świtek uzmysłowiła słuchaczom, jak ważnym elementem architektury jest nastrój. Rozumiany jako Stimmung, przywołujący topos harmonia mundi, każe stawiać architekturze egzystencjalne pytania o dzielenie się nastrojem, o przeżywanie atmosfery i o skuteczność efektu architektonicznego. Pani Profesor dużą część swojego wykładu poświęciła czemuś, co można by nazwać psychologią architektury, a refleksję tę zilustrowała bogatą ikonografią, zawierającą przykłady z odległej tradycji, lecz przede wszystkim z architektury najnowszej, choćby takie jak słynne projekty Olafura Eliassona.